Basisopleiding Direct Leidinggevenden+Module Ziekteverzuim (niveau 1)

Code LK011
Duur 8 dagen
Prijs € 1.995,00
Vergoedingen
€ 1.400,00 RAS-bijdrage in de opleidingskosten (2019)
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
Planningen
AMSTERDAM 16-09-2019 ma 09:30 - 16:30
HOEVELAKEN 24-09-2019 di 09:30 - 16:30
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 26-09-2019 do 09:30 - 16:30
WAALRE 04-10-2019 vr 09:30 - 16:30
ZWOLLE 08-10-2019 di 09:30 - 16:30
Meer planningen...

Inleiding

De Basisopleiding Direct Leidinggevenden wordt aangeboden op twee niveaus:


1. De (meewerkend) voorvrouw - voorman (niveau 1)
2. De niet-meewerkend leidinggevende of (ambulante) objectleider (niveau 2)


Dit is de Basisopleiding Leidinggevende inclusief Module Ziekteverzuim niveau 1. Deze opleiding is bedoeld voor de (meewerkende) voorvrouw - voorman.

Direct leidinggevenden vervullen een belangrijke spilfunctie binnen het schoonmaakproces. Zij hebben dagelijks contact met schoonma(a)k(st)ers, leidinggevende, klanten en gebruikers van het object. Om hun functie en rol binnen het bedrijf goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat zij beschikken over communicatieve vaardigheden. Met name in de begeleiding van de medewerkers is het belangrijk dat zij vaardigheden ontwikkelen om de medewerkers op een meer coachende wijze te begeleiden, in plaats van directief, en daarnaast dat zij zeer oplossingsgericht te werk gaan.

De leidinggevende ontwikkelt en vergroot;
- Vaardigheden om beter een gesprek te kunnen voeren met onder andere de schoonma(a)k(st)ers, maar ook met zijn of haar eigen leidinggevende, de klant en de gebruikers van het object Vaardigheden in luisteren, vragen stellen en analyseren
- Communicatieve vaardigheden op basis van waarneming in plaats van op basis van oordelen; afspraken maken, aanspreken, uitspreken en bespreken
- Gespreksvaardigheden voor personeelsgesprekken, met extra aandacht voor die situaties dat er sprake is van (mogelijke) uitval wegens arbeidsongeschiktheid en re-integratie tijdens of na een periode van arbeidsongeschiktheid
- Vaardigheden om te kunnen variëren tussen instructie geven en begeleiding bieden
- Vaardigheid om een werkoverleg te kunnen houden en leiden

Opzet

De opleiding duurt 8 dagen van 7 uur (exclusief RAS-examen). De deelnemers worden tijdens de lunchpauze voorzien van een lunch. De opleiding wordt verzorgd door ervaren gedragstrainers. Tijdens een aantal dagdelen wordt er een trainingsacteur ingezet voor rollenspellen. Ook maken een aantal praktijkopdrachten deel uit van deze opleiding die via een digitale leeromgeving worden aangeboden. De lesmaterialen voor deze opleiding worden uitgereikt op de eerste lesdag.

Vooropleiding

Er is geen eis dat men de Basisopleiding Schoonmaak (of vergelijkbaar) behaald heeft. Wel wordt er vanuit gegaan dat men beschikt over de kennis en vaardigheden uit die opleiding, hetgeen nodig is om het examen van de Basisopleiding Direct Leidinggevenden met goed gevolg te kunnen afleggen.

Examen

Aansluitend op de Basisopleiding Direct Leidinggevenden wordt het examen afgenomen. Bij voldoende resultaat kent de examencommissie van de RAS de kandidaat het diploma Basisopleiding Direct Leidinggevenden toe.

Het examen bestaat uit:
- Theoretisch deel: via een aantal meerkeuzevragen wordt inhoudelijke basiskennis omtrent begeleiding van ziekteverzuim getoetst
- Mondeling deel: De kandidaat krijgt een aantal casussen aangeboden. Na het beantwoorden van een aantal vragen over de casus volgt een rollenspel met de SVS-docent waarin de RAS-examinator de kandidaat beoordeelt op de volgend aspecten.

 1. Communicatie, (non) verbaal, inhoud proces en relatie, luisteren, vragen stellen, samenvatten, structuur
 2. Contact maken, afstemmen, levellen, hanteren van emoties, empathie tonen, respect voor positie en belang van ander
 3. Leiderschap, overzicht, doelgericht, voorbeeldgedrag, bewaken normen en waarden, richting geven, proactiviteit
 4. Beheersmatig, duidelijkheid scheppen, afspraken, targets, kwaliteit, helder taalgebruik, informeren, controleren, sturen, instrueren
 5. Ontwikkelen, laten leren, coachen, stimuleren, inzicht geven, verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen
 6. Klantsysteem, klachten hanteren, ondernemerschap, proactiviteit
 7. Omgaan met en voorkomen van verzuim
 8. En voor niveau 2 komt daar bij:
  Eigen organisatie/team, conflicthantering, werkoverleg, samenwerking, collegialiteit

 


Het examen is bedoeld om de kennis en vaardigheden van de kandidaat te beoordelen aan de hand van de vastgestelde eindtermen. 

Met RAS vergoeding

Medewerkers van schoonmaakbedrijven met recht op een RAS vergoeding (klik hier voor de RAS vergoedingen) worden door SVS automatisch aangemeld bij het RAS Examenbureau. Het RAS Examenbureau is verantwoordelijk voor het afnemen van het examen. Na het behalen van het examen ontvangt men het diploma voor de Basisopleiding Direct Leidinggevenden+Module Ziekteverzuim (niveau 1). Voor deze kandidaten is het examen, en een eventueel herexamen, voor rekening van het RAS Examenbureau.

SVS draagt zorg voor een geschikte examenlocatie, bij voorkeur dezelfde als de leslocatie. Tevens draagt SVS zorg voor alle examenmaterialen, gereedschappen en machines op de examendag en de aanwezigheid van de eigen SVS-trainier tijdens het mondelinge examen. De kosten hiervan worden niet door de RAS vergoed.

Zonder RAS vergoeding

Medewerkers waarvan de werkgever géén recht op een RAS vergoeding heeft worden ook door het RAS Examenbureau geëxamineerd. Klik hier voor de RAS-examenprijzen.

Aanmeldingen

Aanmelden voor deze opleiding? Dit kan digitaal via onze website, onder Mijn SVS (rechts bovenin op de homepage) of download het aanmeldingsformulier en stuur deze volledig ingevuld retour. Benieuwd naar de mogelijkheden voor het organiseren van een bedrijfsgroep of een offerte aanvragen? Neem contact op met onze afdeling Marketing & Sales!

Annuleringen

Meer informatie over het annuleren van opleidingen vindt u in onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Overige

Belangrijke wijziging ten aanzien van de pilotfase. Sociale partners hebben de opleiding herzien, door aanvulling van een extra Module Ziekteverzuim. Deze module wordt nu ook getoetst in het examen. De leidinggevende is ‘gecertificeerd’ als hij/zij is geslaagd voor het examen Basisopleiding Direct Leidinggevenden, inclusief de Module Ziekteverzuim.

Wij adviseren dan ook de leidinggevenden die tijdens de pilotfase al examen hebben gedaan;
1. Als de leidinggevende tijdens de pilotfase na het examen een diploma heeft gekregen: zo spoedig mogelijk de module verzuim aan te bieden, eventueel met een korte opfriscursus en vervolgens het examen te laten doen voor deze module.
2. Als de leidinggevende tijdens de pilotfase na het examen een certificaat heeft gekregen: zo spoedig mogelijk een (opfris) cursus met de module verzuim aan te bieden en dan (opnieuw) het hele examen te laten doen.

Programma

In de Basisopleiding Direct Leidinggevenden komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Coachend leidinggeven
- Werkoverleg voeren
- Gesprekken voeren 
- Begeleiding ziekteverzuim
- Omgaan met klachten
- Omgang met de doelgroep met achterstand op de arbeidsmarkt
- Ethisch en integer handelen en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
- Bewaken voortgang en kwaliteit

Extra voor niveau 2 komt daar bij
- Omgang met de eigen organisatie
- Conflicthantering


Wat mag u van SVS verwachten?

 • Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde trainers met ruime ervaring met de doelgroep
 • De inzet van een professionele acteur voor het oefenen van praktijksituaties
 • Een geschikte trainingslocatie
 • Koffie/thee én lunch op alle trainingsdagen
 • Lesmaterialen die nauw aansluiten op de dagelijkse praktijk en de RAS eindtermen
 • Aanmelding van uw medewerker bij het RAS Examenbureau
 • De inzet van de SVS trainer tijdens het RAS Examen
 • 24/7 online inzicht in de presentie en voortgang van uw medewerker

AMSTERDAM start definitief 16-09-2019 ma 09:30 - 16:30
HOEVELAKEN start definitief 24-09-2019 di 09:30 - 16:30
CAPELLE AAN DEN IJSSEL start definitief 26-09-2019 do 09:30 - 16:30
WAALRE 04-10-2019 vr 09:30 - 16:30
ZWOLLE 08-10-2019 di 09:30 - 16:30
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 16-10-2019 wo 09:30 - 16:30
Voldoende ruimte
Bijna vol
Deze groep is vol

Een opleiding volgen bij SVS? Kies voor één van de drie varianten:

 • in een open groep

Bij opleidingen die we in open groepen aanbieden staat de planning vermeld op de website. Geen planning zichtbaar? Informeer dan wanneer nieuwe open groepen verwacht worden.

 • in een bedrijfsgroep

Denkt u genoeg cursisten te hebben voor een bedrijfsgroep (in-company)? Vraag dan een offerte aan. Neem contact met ons op door te bellen met 010-2931000 of stuur een e-mail naar bedrijfsgroepen@svs-opleidingen.nl Wij helpen u graag verder. 

 • of in een maatwerkoplossing

Heeft u bijzondere wensen of eisen, zoals een eigen lesboek of een aanvulling op het programma? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs voor een maatwerkoplossing via 010-2931000.