Samenwerking met de branche

SVS leidt op voor en samen met de branche. Daar waar vraagstukken liggen of behoeftes zijn, bieden wij oplossingen. Samenwerking is dus het sleutelwoord.


NRTO-Keurmerk
Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. SVS is daarom lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Als houder van het NRTO-keurmerk voldoet SVS aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Als NRTO-lid en als houder van het NRTO-keurmerk conformeert SVS zich aan de  NRTO gedragscode en hanteert SVS de Algemene voorwaarden van de NRTO. Daarnaast hanteert SVS voor de B2B-markt de SVS Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Laatstgenoemde algemene leverings- en betalingsvoorwaaden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


Code Verantwoordelijk Marktgedrag
In de schoonmaak- en glazenwassersbranche bestaat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, ook wel bekend als de Gedragscode Schoonmaakbranche. Deze code heeft als doel dat alle opdrachtgevers, werkgevers, vakbonden en de overheid samen werken aan betere verhoudingen in de branche. Ook SVS past de Code Verantwoordelijk Marktgedrag toe. In onze Zelfverklaring leest u hoe wij de doelstellingen van de Code realiseren.

Onze samenwerkingspartners:


RAS   OSB       VSR    CNV      

   Gilde-BT   PS    Schoonmaakjournaal  Clean Totaal

          ATIR  HTC Advies   Stichting Schoonmaakkwaliteit  

    Liftinstituut       SIEV