Update corona

10-11-2020

Het coronavirus heeft ons land in een stevige greep. Vanaf het moment dat het virus opdook is SVS, als grootste opleider voor de schoonmaakbranche en de facilitaire dienstverlening, hier zeer serieus mee omgegaan. Wij realiseren ons terdege onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid van onze cursisten, docenten, trainers en examinatoren.

Op de eerste plaats volgen wij vanzelfsprekend de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd en de richtlijnen van het RIVM. Wij volgen nauwgezet of er aanvullende maatregelen vanuit de veiligheidsregio’s zijn. En als NRTO-gecertificeerde opleider volgen wij bij de uitvoering van onze opleidingen en examens ook het NRTO-coronaprotocol voor opleiders. Onze docenten, trainers en examinatoren zijn hiervan op de hoogte, zien streng toe op de naleving en zijn zich bewust van hun voorbeeldrol.

Al onze opleidingslocaties zijn coronaproof ingericht. Er zijn zeep en desinfecterende middelen voorhanden, looproutes, kuchschermen, etc. Met posters worden de hygiënerichtlijnen extra onder de aandacht gebracht. Cursisten wordt gevraagd bij binnenkomst op hun telefoon een digitale gezondheidscheck te doen die hen al dan niet toegang verleent tot de lesruimten. Onze docenten controleren hier streng op om de risico’s zo klein mogelijk te houden.

De gemiddelde groepsgrootte van onze cursusgroepen hebben wij teruggebracht.
Al onze opleidingslocaties in het land zijn opnieuw beoordeeld of daar de 1,5 meter regel gehandhaafd kan worden. Indien nodig wordt uitgeweken naar een ruimere locatie.
Als uiterste maatregel kan een opleiding worden stilgezet om op een later moment voort te zetten. Bij praktijktrainingen wordt regelmatig een extra docent ingezet om met heel kleine groepjes te kunnen oefenen.

De nieuwe realiteit is dat de snelle verspreiding van het coronavirus met dwingende maatregelen gestopt moet worden, maar in diezelfde realiteit moeten we ons realiseren dat we naar alle waarschijnlijkheid voorlopig niet van het virus af zullen zijn.
Wij merken dat de meeste van onze opdrachtgevers zich ervan bewust zijn dat de oplossing niet ligt in het uitstellen van opleidingen, maar in het optimaliseren van de omstandigheden waaronder de opleidingen zo veilig mogelijk uitgevoerd kunnen worden.

En natuurlijk is er de overtuiging dat alleen goed opgeleide schoonmakers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van de verspreiding van het virus. Niet voor niets is door onze premier de schoonmaak als vitaal beroep aangemerkt!