Basisopleiding Direct Leidinggevenden (niveau 1)

Code LK011
Duur 8 dagen
Prijs € 2.265,00
Vergoedingen
€ 1.320,00 RAS-bijdrage in de opleidingskosten (2024)
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
De bovengenoemde prijs is inclusief lesmateriaal.
Planningen
EINDHOVEN 10-09-2024 di 09:30 - 16:30
AMSTERDAM 11-09-2024 wo 09:30 - 16:30
BUNNIK 17-09-2024 di 09:30 - 16:30
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 01-10-2024 di 09:30 - 16:30
ZWOLLE 02-10-2024 wo 09:30 - 16:30
Meer planningen...

Inleiding

Direct leidinggevenden in de schoonmaakbranche vervullen een belangrijke spilfunctie binnen het schoonmaakproces. Zij hebben dagelijks contact met schoonma(a)k(st)ers, leidinggevende, klanten en gebruikers van het object. Om hun functie en rol binnen het bedrijf goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat zij beschikken over communicatieve vaardigheden. Met name in de begeleiding van de medewerkers is het belangrijk dat zij vaardigheden ontwikkelen om de medewerkers op een meer coachende wijze te begeleiden in plaats van direct, en daarnaast dat zij zeer oplossingsgericht te werk gaan.


Tijdens de opleiding ontwikkelt en vergroot de leidinggevende:

 • Vaardigheden om beter een gesprek te kunnen voeren met onder andere de schoonma(a)k(st)ers, maar ook met zijn of haar eigen leidinggevende, de klant en de gebruikers van het object
 • Vaardigheden in luisteren, vragen stellen en analyseren
 • Communicatieve vaardigheden op basis van waarneming in plaats van op basis van oordelen; afspraken maken, aanspreken, uitspreken en bespreken
 • Gespreksvaardigheden voor personeelsgesprekken, met extra aandacht voor die situaties dat er sprake is van (mogelijke) uitval wegens arbeidsongeschiktheid en re-integratie tijdens of na een periode van arbeidsongeschiktheid
 • Vaardigheden om te kunnen variëren tussen instructie geven en begeleiding bieden
 • Vaardigheid om een werkoverleg te kunnen houden en leiden.

Opzet

De opleiding wordt verzorgd door ervaren gedragstrainers en duurt 8 dagen van 7 uur (exclusief RAS-examen).. Tijdens een aantal dagdelen wordt er een trainingsacteur ingezet voor rollenspellen. Ook maken een aantal praktijkopdrachten deel uit van deze opleiding die via een digitale leeromgeving worden aangeboden. De lesmaterialen voor deze opleiding worden uitgereikt op de eerste lesdag en mogen na afloop van de opleiding worden behouden, handig als naslagwerk! De studiebelasting voor deze opleiding is 2 uur per lesdag.
 
De deelnemers worden tijdens de lunchpauze voorzien van een lunch.
Heeft uw medewerker dieetwensen of allergieën? Geef dit aan ons door.

Vooropleiding

Er is geen eis dat men de Basisopleiding Schoonmaak (of vergelijkbaar) behaald heeft. Wel wordt er vanuit gegaan dat men beschikt over de kennis en vaardigheden uit die opleiding, dit is nodig om het examen van de Basisopleiding Direct Leidinggevenden met goed gevolg te kunnen afleggen.

Examen

Aansluitend op de Basisopleiding Direct Leidinggevenden wordt het examen afgenomen. Bij voldoende resultaat kent de examencommissie van de RAS de kandidaat het diploma Basisopleiding Direct Leidinggevenden toe.

Tijdens het examen krijgt de kandidaat een aantal casussen aangeboden. Na het beantwoorden van een aantal vragen over de casus volgt een rollenspel, deze wordt uitgevoerd door een professionele assessment-acteur namens het RAS examenbureau. De kandidaat wordt door de RAS examinator beoordeelt op de volgend aspecten:
 
 1. Communicatie, (non) verbaal, inhoud proces en relatie, luisteren, vragen stellen, samenvatten, structuur
 2. Contact maken, afstemmen, levellen, hanteren van emoties, empathie tonen, respect voor positie en belang van ander
 3. Leiderschap, overzicht, doelgericht, voorbeeldgedrag, bewaken normen en waarden, richting geven, proactiviteit
 4. Beheersmatig, duidelijkheid scheppen, afspraken, targets, kwaliteit, helder taalgebruik, informeren, controleren, sturen, instrueren
 5. Ontwikkelen, laten leren, coachen, stimuleren, inzicht geven, verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen
 6. Klantsysteem, klachten hanteren, ondernemerschap, proactiviteit
 7. Omgaan met en voorkomen van verzuim 
Het examen is bedoeld om de kennis en vaardigheden van de kandidaat te beoordelen aan de hand van de vastgestelde eindtermen. 
 
Met RAS vergoeding
Medewerkers van schoonmaakbedrijven met recht op een RAS vergoeding
(klik hier voor de RAS vergoedingen) worden door SVS automatisch aangemeld bij het RAS Examenbureau. Het RAS Examenbureau is verantwoordelijk voor het afnemen van het examen. Na het behalen van het examen ontvangt uw medewerker het diploma voor de Basisopleiding Direct Leidinggevenden. Voor deze kandidaten is het examen, en een eventueel herexamen, voor rekening van het RAS Examenbureau.
SVS draagt zorg voor een geschikte examenlocatie, bij voorkeur dezelfde als de leslocatie. Tevens draagt SVS zorg voor alle examenmaterialen, gereedschappen en machines op de examendag en de aanwezigheid van de eigen SVS-trainier tijdens het mondelinge examen. De kosten hiervan worden niet door de RAS vergoed.
 
Zonder RAS vergoeding
Medewerkers waarvan de werkgever géén recht op een RAS vergoeding heeft worden ook door het RAS Examenbureau geëxamineerd. Klik hier voor de RAS-examenprijzen.
 
Herexamen
Is uw medewerker niet geslaagd voor het examen?
Dan is het mogeijk om een herexamen te doen. Via dit formulier kunt u uw medewerker aanmelden voor het herexamen. Ook vindt u hier de kosten terug.

Aanmeldingen

Aanmelden voor deze opleiding? Dit kan digitaal via onze website, onder Mijn SVS (rechts bovenin op de homepage) of download het aanmeldingsformulier en stuur deze volledig ingevuld retour.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor het organiseren van een bedrijfsgroep of een offerte aanvragen?
Neem contact op met onze afdeling Marketing & Sales: 010 293 1000.

Annuleringen

Kan uw medewerker onverhoopt toch niet deelnemen?
Meer informatie over het annuleren van opleidingen vindt u in onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Op al onze opleidingen, trainingen en workshops zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 

Programma

In de Basisopleiding Direct Leidinggevenden komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Coachend leidinggeven
- Werkoverleg voeren
- Gesprekken voeren 
- Begeleiding ziekteverzuim
- Omgaan met klachten
- Omgang met de doelgroep met achterstand op de arbeidsmarkt
- Ethisch en integer handelen en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
- Bewaken voortgang en kwaliteit.


Wat mag u van SVS verwachten?

 • Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde trainers met ruime ervaring met de doelgroep
 • De inzet van een professionele acteur voor het oefenen van praktijksituaties
 • Een geschikte trainingslocatie
 • Koffie/thee én lunch op alle trainingsdagen
 • Lesmaterialen die nauw aansluiten op de dagelijkse praktijk en de RAS eindtermen
 • Aanmelding van uw medewerker bij het RAS Examenbureau
 • 24/7 online inzicht in de presentie en voortgang van uw medewerker.

EINDHOVEN start definitief 10-09-2024 di 09:30 - 16:30
AMSTERDAM start definitief 11-09-2024 wo 09:30 - 16:30
BUNNIK start definitief 17-09-2024 di 09:30 - 16:30
CAPELLE AAN DEN IJSSEL start definitief 01-10-2024 di 09:30 - 16:30
ZWOLLE start definitief 02-10-2024 wo 09:30 - 16:30
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 09-10-2024 wo 09:30 - 16:30
AMSTERDAM 17-10-2024 do 09:30 - 16:30
Voldoende ruimte
Bijna vol
Deze groep is vol

Een opleiding volgen bij SVS Opleidingen? Kies voor één van de drie varianten:

 • In een open groep
In een open groep kunt u al vanaf één persoon aanmelden.
 
Bij opleidingen die we in open groepen aanbieden staat de planning vermeld op de website. Geen planning zichtbaar?
Neem dan gerust contact met ons op en informeer naar de nieuwe planningen.
 
 • In een bedrijfsgroep
Liever een bedrijfsgroep (in-company) voor alleen uw medewerkers? Vraag dan een offerte aan. Neem contact met ons op door te bellen met 010 293 1000 of stuur een e-mail naar info@svs-opleidingen.nl
Wij helpen u graag verder. 
 
 • Of in een maatwerkoplossing
Heeft u bijzondere wensen of eisen, zoals een eigen lesboek of een aanvulling op het programma? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs voor een maatwerkoplossing via 010 293 1000.