Vergoedingen

RAS-bijdrage in de opleidingskosten

Valt u als werkgever onder de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf? Dan ontvangt u een bijdrage in de kosten voor de (vak)opleiding die  uw medewerkers met succes hebben afgerond. 

In de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is afgesproken dat werkgevers in de branche een bijdrage in de kosten ontvangen voor een (vak)opleiding die werknemers met succes hebben afgerond. De RAS is de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche.

Jaarlijks bepaalt de RAS op welke opleidingen een vergoeding van toepassing is en hoe hoog de vergoeding is. U kunt dit op de website van de RAS bekijken. Op onze website staat ook per opleiding vermeld of er een RAS-vergoeding is en hoe hoog deze is. Zo ziet u direct wat de opleiding onder aan de streep kost.De RAS-vergoeding wordt door de RAS aan de werkgever uitbetaald, uiterlijk zes weken nadat de examenresultaten bekend zijn.

Korting VSR leden
Werknemers van ondernemingen die lid zijn van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) hebben recht op een ledenkorting en ontvangen korting op de opleidingen DKSVSR-KMS Kwaliteitscontrole en VSR-KMS Kwaliteitsinspectie. De hoogte van de korting staat vermeld bij de opleidingen. De korting geldt alleen voor de open groepen. 

De VSR-opleidingen en -examens worden op verzoek van VSR door de Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) verzorgd en uitgevoerd door SVS. SSK verzorgt de uitgifte van diploma's, verklaringen van deelname en legitimatiepasjes van de VSR-KMS Kwaliteitscontroleurs en -inspecteurs. Alleen VSR-diploma's zijn geldig om door te kunnen stromen naar een vervolgopleiding binnen het gehele VSR-opleidingstraject.

Vervang deze content