Aanvullende Module Direct Leidinggevende (niveau 2)

Code LK017
Duur 3 hele dagen
Prijs € 1.115,00
Vergoedingen
€ 220,00 RAS-bijdrage in de opleidingskosten (2024)
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
De bovengenoemde prijs is inclusief lesmateriaal.
Planningen
UTRECHT 04-11-2024 ma 09:30 - 16:30

Inleiding

De Basisopleiding Leidinggevenden (niveau 1) is gericht op de functieniveaus meewerkend leidinggevende en (ambulant) objectleider. Voor de laatstgenoemde groep is de Module Direct Leidinggevenden (niveau 2) een vervolg op niveau 1.

De (ambulant) objectleider stuurt vaak leidinggevenden aan en heeft vaker direct contact met de opdrachtgever. Dit doet een groter beroep op hun communicatieve, leidinggevende en coachende vaardigheden. In de Module Direct Leidinggevende (niveau 2) wordt dieper ingegaan op deze onderwerpen en worden met de deelnemer de benodigde vaardigheden geoefend.

Opzet

De opleiding duurt 3 dagen van 6 uur (exclusief examen) en is een verdieping op de kennis en vaardigheden van de basisopleiding op niveau 1. De opleiding wordt verzorgd door ervaren gedragstrainers met veel kennis van de dagelijkse gang van zaken in de schoonmaakbranche. Er wordt in deze training ook gewerkt met een acteur voor de rollenspellen.
De lessen zijn overwegend praktisch van aard en sterk op de praktijk van alledag gericht.
 
 
Het lesmateriaal voor deze workshop wordt op de lesdag uitgereikt en mag na afloop van de opleiding worden behouden, handig als naslagwerk!
Naast de lesuren moet rekening worden gehouden met circa 2 uur thuisstudie per lesdag, de totale studiebelasting komt hierdoor uit op 24 uur.

SVS Opleidingen voorziet de deelnemers van een lunch tijdens de pauze.
Heeft uw medewerker dieetwensen of allergieën? Laat ons dit weten.

Vooropleiding

De Module Direct Leidinggevende (niveau 2) is een vervolgopleiding na de Basisopleiding Leidinggevenden - niveau 1. Deelname aan deze module is alleen mogelijk als de deelnemer beschikt over het Diploma Basisopleiding Leidinggevenden (+ module ziekteverzuim) - niveau 1.

Examen

Aansluitend op de Module Direct Leidinggevenden (niveau 2) wordt het examen afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het Diploma Module Direct Leidinggevenden (niveau 2).
 
Het examen voor Module Direct Leidinggevenden Niveau 2 duurt 1 uur en wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau.
Het examen bestaat uit een theoretisch deel, waarbij via een aantal meerkeuze vragen inhoudelijke basiskennis omtrent begeleiding van ziekteverzuim wordt getoetst, en een mondeling deel waarbij de kandidaat een aantal casussen krijgt aangeboden. Na het beantwoorden van een aantal vragen over de casus volgt een rollenspel met de SVS-trainer waarin de kandidaat wordt beoordeelt op de volgend aspecten:
 
 • Communicatie, (non) verbaal, inhoud proces en relatie, luisteren, vragen stellen, samenvatten, structuur;
 • Contact maken, afstemmen, levellen, hanteren van emoties, empathie tonen, respect voor positie en belang van ander;
 • Leiderschap, overzicht, doelgericht, voorbeeldgedrag, bewaken normen en waarden, richting geven, pro-activiteit;
 • Beheersmatig, duidelijkheid scheppen, afspraken, targets, kwaliteit, helder taalgebruik, informeren, controleren, sturen, instrueren;
 • Ontwikkelen, laten leren, coachen, stimuleren, inzicht geven, verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen;
 • Klantsysteem, klachten hanteren, ondernemerschap, pro-activiteit;
 • Omgaan met en voorkomen van verzuim.

SVS Opleidingen draagt zorg voor aanmelding van de kandidaten bij het RAS Examenbureau. Het examen zal plaatsvinden op de leslocatie. Voor deelname aan het eerste examen bij het RAS Examenbureau worden u geen kosten in rekening gebracht. Indien de cursist slaagt voor het examen wordt het bijbehorende diploma door het RAS Examenbureau rechtstreeks aan de deelnemer toegestuurd.

Aanmeldingen

Aanmelden voor deze opleiding?
Dit kan digitaal via onze website, onder Mijn SVS (rechts bovenin op de homepage) of download het aanmeldingsformulier en stuur deze volledig ingevuld retour.
 
Benieuwd naar de mogelijkheden voor het organiseren van een bedrijfsgroep of een offerte aanvragen?
Neem contact op met onze afdeling Marketing & Sales: 010 293 1000.

Annuleringen

Kan uw medewerker onverhoopt toch niet deelnemen?
Meer informatie over het annuleren van opleidingen vindt u in onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
Op al onze opleidingen, trainingen en workshops zijn onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 

Programma

Het programma is een verdieping en verbreding op het programma van de Basisopleiding Leidinggevenden (niveau 1).
Er wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen die ook al in niveau 1 aan de orde geweest zijn:

 • Werkoverleg voeren
 • Voortgangsbewaking en kwaliteit
 • Gesprekken voeren
 • Omgaan met klachten
 • Interculturele communicatie
 • Omgang met doelgroep met achterstand tot de arbeidsmarkt
 • Selectie personeel
 • Ethisch en integer handelen en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.
De volgende onderwerpen zijn specifiek voor niveau 2:
 • Coachend Leidinggeven
 • Motiverings-, functionerings-, beoordelings-, slecht nieuws- en verzuimgesprekken
 • Klachtafwikkeling
 • Sollicitatie-, selectie- en arbeidsvoorwaardengesprekken.

Een aantal praktijkopdrachten maakt deel uit van deze opleiding en wordt via een digitale leeromgeving aan de deelnemers aangeboden.

UTRECHT start definitief 04-11-2024 ma 09:30 - 16:30
Voldoende ruimte
Bijna vol
Deze groep is vol

Een opleiding volgen bij SVS Opleidingen? Kies voor één van de drie varianten:

 • In een open groep
In een open groep kunt u al vanaf één persoon aanmelden.
 
Bij opleidingen die we in open groepen aanbieden staat de planning vermeld op de website. Geen planning zichtbaar?
Neem dan gerust contact met ons op en informeer naar de nieuwe planningen.
 
 • In een bedrijfsgroep
Liever een bedrijfsgroep (in-company) voor alleen uw medewerkers? Vraag dan een offerte aan. Neem contact met ons op door te bellen met 010 293 1000 of stuur een e-mail naar info@svs-opleidingen.nl
Wij helpen u graag verder. 
 
 • Of in een maatwerkoplossing
Heeft u bijzondere wensen of eisen, zoals een eigen lesboek of een aanvulling op het programma? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs voor een maatwerkoplossing via 010 293 1000.