Basisopleiding Direct Leidinggevenden (niveau 1)

Code LK011
Duur 8 dagen
Prijs € 2.265,00
Vergoedingen
€ 1.400,00 RAS-bijdrage in de opleidingskosten (2023)
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
De bovengenoemde prijs is inclusief lesmateriaal.
Planningen
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 12-09-2023 di 09:30 - 16:30
EINDHOVEN 14-09-2023 do 09:30 - 16:30
AMSTERDAM 20-09-2023 wo 09:30 - 16:30
ZWOLLE 21-09-2023 do 09:30 - 16:30
UTRECHT 06-10-2023 vr 09:30 - 16:30

Inleiding

Direct leidinggevenden vervullen een belangrijke spilfunctie binnen het schoonmaakproces. Zij hebben dagelijks contact met schoonma(a)k(st)ers, leidinggevende, klanten en gebruikers van het object. Om hun functie en rol binnen het bedrijf goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat zij beschikken over communicatieve vaardigheden. Met name in de begeleiding van de medewerkers is het belangrijk dat zij vaardigheden ontwikkelen om de medewerkers op een meer coachende wijze te begeleiden, in plaats van directief, en daarnaast dat zij zeer oplossingsgericht te werk gaan.


De leidinggevende ontwikkelt en vergroot;
- Vaardigheden om beter een gesprek te kunnen voeren met onder andere de schoonma(a)k(st)ers, maar ook met zijn of haar eigen leidinggevende, de klant en de gebruikers van het object
- Vaardigheden in luisteren, vragen stellen en analyseren
- Communicatieve vaardigheden op basis van waarneming in plaats van op basis van oordelen; afspraken maken, aanspreken, uitspreken en bespreken
- Gespreksvaardigheden voor personeelsgesprekken, met extra aandacht voor die situaties dat er sprake is van (mogelijke) uitval wegens arbeidsongeschiktheid en re-integratie tijdens of na een periode van arbeidsongeschiktheid
- Vaardigheden om te kunnen variëren tussen instructie geven en begeleiding bieden
- Vaardigheid om een werkoverleg te kunnen houden en leiden

Opzet

De opleiding duurt 8 dagen van 7 uur (exclusief RAS-examen). De deelnemers worden tijdens de lunchpauze voorzien van een lunch. De opleiding wordt verzorgd door ervaren gedragstrainers. Tijdens een aantal dagdelen wordt er een trainingsacteur ingezet voor rollenspellen. Ook maken een aantal praktijkopdrachten deel uit van deze opleiding die via een digitale leeromgeving worden aangeboden. De lesmaterialen voor deze opleiding worden uitgereikt op de eerste lesdag en mogen na afloop van de opleiding worden behouden, handig als naslagwerk! De studiebelasting voor deze opleiding is twee uur per lesdag.

Vooropleiding

Er is geen eis dat men de Basisopleiding Schoonmaak (of vergelijkbaar) behaald heeft. Wel wordt er vanuit gegaan dat men beschikt over de kennis en vaardigheden uit die opleiding, hetgeen nodig is om het examen van de Basisopleiding Direct Leidinggevenden met goed gevolg te kunnen afleggen.

Examen

Aansluitend op de Basisopleiding Direct Leidinggevenden wordt het examen afgenomen. Bij voldoende resultaat kent de examencommissie van de RAS de kandidaat het diploma Basisopleiding Direct Leidinggevenden toe.

Het examen bestaat uit:
De kandidaat krijgt een aantal casussen aangeboden. Na het beantwoorden van een aantal vragen over de casus volgt een rollenspel met de SVS-docent waarin de RAS-examinator de kandidaat beoordeelt op de volgend aspecten.

 1. Communicatie, (non) verbaal, inhoud proces en relatie, luisteren, vragen stellen, samenvatten, structuur
 2. Contact maken, afstemmen, levellen, hanteren van emoties, empathie tonen, respect voor positie en belang van ander
 3. Leiderschap, overzicht, doelgericht, voorbeeldgedrag, bewaken normen en waarden, richting geven, proactiviteit
 4. Beheersmatig, duidelijkheid scheppen, afspraken, targets, kwaliteit, helder taalgebruik, informeren, controleren, sturen, instrueren
 5. Ontwikkelen, laten leren, coachen, stimuleren, inzicht geven, verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen
 6. Klantsysteem, klachten hanteren, ondernemerschap, proactiviteit
 7. Omgaan met en voorkomen van verzuim 

Het examen is bedoeld om de kennis en vaardigheden van de kandidaat te beoordelen aan de hand van de vastgestelde eindtermen. 

Met RAS vergoeding
Medewerkers van schoonmaakbedrijven met recht op een RAS vergoeding (klik hier voor de RAS vergoedingen) worden door SVS automatisch aangemeld bij het RAS Examenbureau. Het RAS Examenbureau is verantwoordelijk voor het afnemen van het examen. Na het behalen van het examen ontvangt men het diploma voor de Basisopleiding Direct Leidinggevenden. Voor deze kandidaten is het examen, en een eventueel herexamen, voor rekening van het RAS Examenbureau.

SVS draagt zorg voor een geschikte examenlocatie, bij voorkeur dezelfde als de leslocatie. Tevens draagt SVS zorg voor alle examenmaterialen, gereedschappen en machines op de examendag en de aanwezigheid van de eigen SVS-trainier tijdens het mondelinge examen. De kosten hiervan worden niet door de RAS vergoed.

Zonder RAS vergoeding
Medewerkers waarvan de werkgever géén recht op een RAS vergoeding heeft worden ook door het RAS Examenbureau geëxamineerd. Klik hier voor de RAS-examenprijzen.

Aanmeldingen

Aanmelden voor deze opleiding? Dit kan digitaal via onze website, onder Mijn SVS (rechts bovenin op de homepage) of download het aanmeldingsformulier en stuur deze volledig ingevuld retour. Benieuwd naar de mogelijkheden voor het organiseren van een bedrijfsgroep of een offerte aanvragen? Neem contact op met onze afdeling Marketing & Sales!

Annuleringen

Meer informatie over het annuleren van opleidingen vindt u in onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Programma

In de Basisopleiding Direct Leidinggevenden komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Coachend leidinggeven
- Werkoverleg voeren
- Gesprekken voeren 
- Begeleiding ziekteverzuim
- Omgaan met klachten
- Omgang met de doelgroep met achterstand op de arbeidsmarkt
- Ethisch en integer handelen en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
- Bewaken voortgang en kwaliteit


Wat mag u van SVS verwachten?

 • Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde trainers met ruime ervaring met de doelgroep
 • De inzet van een professionele acteur voor het oefenen van praktijksituaties
 • Een geschikte trainingslocatie
 • Koffie/thee én lunch op alle trainingsdagen
 • Lesmaterialen die nauw aansluiten op de dagelijkse praktijk en de RAS eindtermen
 • Aanmelding van uw medewerker bij het RAS Examenbureau
 • De inzet van de SVS trainer tijdens het RAS Examen
 • 24/7 online inzicht in de presentie en voortgang van uw medewerker

CAPELLE AAN DEN IJSSEL start definitief 12-09-2023 di 09:30 - 16:30
EINDHOVEN 14-09-2023 do 09:30 - 16:30
AMSTERDAM 20-09-2023 wo 09:30 - 16:30
ZWOLLE 21-09-2023 do 09:30 - 16:30
UTRECHT 06-10-2023 vr 09:30 - 16:30
Voldoende ruimte
Bijna vol
Deze groep is vol

Een opleiding volgen bij SVS? Kies voor één van de drie varianten:

 • in een open groep

Bij opleidingen die we in open groepen aanbieden staat de planning vermeld op de website. Geen planning zichtbaar? Informeer dan wanneer nieuwe open groepen verwacht worden.

 • in een bedrijfsgroep

Denkt u genoeg cursisten te hebben voor een bedrijfsgroep (in-company)? Vraag dan een offerte aan. Neem contact met ons op door te bellen met 010-2931000 of stuur een e-mail naar bedrijfsgroepen@svs-opleidingen.nl Wij helpen u graag verder. 

 • of in een maatwerkoplossing

Heeft u bijzondere wensen of eisen, zoals een eigen lesboek of een aanvulling op het programma? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs voor een maatwerkoplossing via 010-2931000.