Combi-opleiding Algemeen Schoonmaakonderhoud

Code LK016
Duur 6 dagen
Prijs € 1.180,00
Vergoedingen
€ 810,00 RAS-bijdrage in de opleidingskosten (2023)
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
De bovengenoemde prijs is inclusief lesmateriaal, exclusief toeslag RAS-examen € 75,00 p.p.
Planningen
AMSTERDAM 31-10-2023 di 09:30 - 16:30

Inleiding

De Combi-opleiding Algemeen Schoonmaakonderhoud is een (verkorte) combinatie van de SVS Introductietraining Leidinggevenden, de Basisopleiding Schoonmaken en het onderdeel schoonmaakkwaliteit. Het is daarmee een antwoord op de vragen vanuit de markt om een wat bredere opleiding voor direct leidinggevenden. Een opleiding waarin het trainen van communicatieve en leidinggevende vaardigheden wordt gecombineerd met het opdoen van kennis en praktische vaardigheden op het gebied van schoonmaakmethodieken en het leren beoordelen van de geleverde (schoonmaak-)kwaliteit. Er is veel aandacht voor ergonomie en gezond werken ter voorkoming van ziekteverzuim.
Voor het onderdeel Basisopleiding Schoonmaken wordt ook gebruik gemaakt van moderne e-learning modulen.


Deze opleiding geeft u inzicht in de mogelijkheden van uw leidinggevende(n) om vervolgens succesvol te kunnen deelnemen aan de verplichte Basisopleiding Direct Leidinggevenden niveau 1 (voorwaarde RAS-bijdrage). Tevens zijn uw direct leidinggevenden, bij voldoende resultaat, in het bezit van het RAS-diploma voor de Basisopleiding Schoonmaken en daarmee beter in staat om hun medewerkers ook bij de uitvoering van hun schoonmaakwerkzaamheden te ondersteunen.

Opzet

Het totale opleidingsprogramma bestaat uit 6 hele dagen. De eerste drie dagen wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van communicatieve basisvaardigheden ten behoeve van het leidinggeven. Tijdens deze drie dagen werkt de deelnemer aan zijn/haar persoonlijke ontwikkelplan.

Vervolgens worden in twee dagen de basisschoonmaaktechnieken aangeleerd voor regulier schoonmaakonderhoud (dagelijkse en periodieke werkzaamheden) op basis van de microvezelmethode. Naast korte blokken theorie gaan de deelnemers vooral praktisch aan de slag. Er wordt veel aandacht besteed aan gezond werken ter voorkoming van ziekteverzuim. Na deze twee dagen nemen de deelnemers deel aan het RAS-Examen voor de Basisopleiding Schoonmaken.

De laatste dag staat kwaliteitsdenken centraal en het bewaken, ontwikkelen en borgen van schoonmaakkwaliteit centraal op basis van binnen de branche gangbare kwaliteitsmeetsystemen. 

De lesmaterialen voor deze opleiding worden uitgereikt op de eerste lesdag.
De deelnemers krijgen tevens toegang tot een aantal e-learningmodules:
- Introductie;
-
Werkkast en materiaalwagen;
- Saitairruimte; Kantoren en gangen;
- Communicatie en Hospitality.

De studiebelasting voor deze opleiding is twee uur per lesdag.

Vooropleiding

De toelatingseisen houden we zo laag mogelijk, voor deze opleiding is geen vooropleiding nodig. Het is wel van belang dat de cursist Nederlands spreekt, kan verstaan en op een basaal niveau kan lezen en schrijven.

Examen

Het onderdeel schoonmaaktechniek wordt afgesloten met een praktijkexamen waarbij enkele mondelinge vragen worden gesteld. Het examen bestaat uit verschillende onderdelen en is bedoeld om de kennis en vaardigheden van de kandidaat te beoordelen aan de hand van de door de RAS vastgestelde eindtermen.

Met RAS vergoeding
Medewerkers van schoonmaakbedrijven met recht op een RAS vergoeding (klik hier voor de RAS vergoedingen) worden door SVS automatisch aangemeld bij het RAS Examenbureau. Het RAS Examenbureau is verantwoordelijk voor het afnemen van het examen. Na het behalen van het examen ontvangt men het diploma voor de Basisopleiding Schoonmaken.

Wanneer het examen wordt afgenomen door het RAS Examenbureau zorgt SVS voor een geschikte examenlocatie, bij voorkeur dezelfde als de leslocatie. Ook zorgt SVS voor alle examenmaterialen, gereedschappen en machines op de examendag. Deze kosten, de zgn locatiekosten, worden niet door de RAS vergoed.

Zonder RAS vergoeding
Medewerkers waarvan de werkgever géén recht heeft op een RAS-vergoeding, worden door SVS geëxamineerd aan de hand van de door de RAS vastgestelde eindtermen.  Na het behalen van het examen ontvangt men het SVS diploma voor de Basisopleiding Schoonmaken. De kosten van deelname aan het SVS-examen komen voor rekening van de werkgever (klik hier voor de SVS examenprijzen).

Genoemde examenprijzen zijn inclusief de locatiekosten (huur van de examenlocatie en inzet van materialen, middelen en gereedschappen op de examendag).

Aanmeldingen

Aanmelden voor deze opleiding? Dit kan digitaal via onze website, onder Mijn SVS (rechts bovenin op de homepage) of download het aanmeldingsformulier en stuur deze volledig ingevuld retour. Benieuwd naar de mogelijkheden voor het organiseren van een bedrijfsgroep of een offerte aanvragen? Neem contact op met onze afdeling Marketing & Sales!

Annuleringen

Meer informatie over het annuleren van opleidingen vindt u in onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Overige

RAS Vergoeding
Waren de deelnemers de eerste drie lessen present, hebben zij actief deelgenomen aan de training èn heeft de RAS het advies met ontwikkelpunten ontvangen? Dan ontvangt de werkgever vanuit de RAS een bijdrage in de opleidingskosten. Voor de Introductietraining Leidinggevenden bedraagt deze in 2023 € 400,- per medewerker. 
Voor de Basisopleiding Schoonmaken bedraagt de RAS vergoeding in 2023 € 410,- per geslaagde medewerker. Voor meer informatie over de RAS vergoedingen en de actuele voorwaarden verwijzen wij u naar www.ras.nl.

Programma

Het totale opleidingsprogramma bestaat uit 6 hele dagen. De eerste drie dagen wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van communicatieve basisvaardigheden ten behoeve van het leidinggeven.
Het betreft vaardigheden m.b.t.:
- Contact maken, afstemmen, luisteren, samenvatten, doorvragen (structuur aanbrengen en controleren);
- Herkennen en bespreekbaar maken van gedrag (benoemen van emoties, empathie tonen, aanspreken).
  Zonder oordelen onder woorden brengen wat men waarneemt. Feedback geven, aanspreken en afspraken maken
  over gewenst gedrag;
- Instrueren en begeleiden van medewerkers.

Tijdens deze drie dagen werkt uw direct leidinggevenden aan zijn/haar persoonlijke ontwikkelplan.

Vervolgens worden in twee dagen de basisschoonmaaktechnieken aangeleerd voor regulier schoonmaakonderhoud (dagelijkse en periodieke werkzaamheden) op basis van de microvezelmethode. Na deze twee dagen kan de deelnemer algemene ruimtes, kantoorruimtes  sanitairruimtes reinigen, in een logische volgorde en op een ergonomisch verantwoorde wijze,  waarbij de afgesproken schoonmaakkwaliteit wordt bereikt. Naast korte blokken theorie gaan de deelnemers vooral praktisch aan de slag. Er wordt veel aandacht besteed aan gezond werken ter voorkoming van ziekteverzuim. Na deze twee dagen nemen de deelnemers deel aan het RAS-Examen voor de Basisopleiding Schoonmaken.

De laatste dag staat kwaliteitsdenken centraal en het bewaken, ontwikkelen en borgen van schoonmaakkwaliteit centraal op basis van binnen de branche gangbare kwaliteitsmeetsystemen. Hierbij wordt o.a. DKS behandeld als instrument voor procesbeheersing en het meten van technische schoonmaakkwaliteit. Vanuit het perspectief van klanttevredenheid wordt ook aandacht besteed aan het meten van de belevingskwaliteit van de schoonmaak.

AMSTERDAM 31-10-2023 di 09:30 - 16:30
Voldoende ruimte
Bijna vol
Deze groep is vol

Een opleiding volgen bij SVS? Kies voor één van de drie varianten:

  • in een open groep

Bij opleidingen die we in open groepen aanbieden staat de planning vermeld op de website. Geen planning zichtbaar? Informeer dan wanneer nieuwe open groepen verwacht worden.

  • in een bedrijfsgroep

Denkt u genoeg cursisten te hebben voor een bedrijfsgroep (in-company)? Vraag dan een offerte aan. Neem contact met ons op door te bellen met 010-2931000 of stuur een e-mail naar bedrijfsgroepen@svs-opleidingen.nl Wij helpen u graag verder. 

  • of in een maatwerkoplossing

Heeft u bijzondere wensen of eisen, zoals een eigen lesboek of een aanvulling op het programma? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs voor een maatwerkoplossing via 010-2931000.