Kadermodule Ziekteverzuim

Code KA018
Duur 2 dagen van 7 uur
Prijs € 595,00
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
Planningen
Er zijn geen planningen

Inleiding

In de tweedaagse Kadermodule Ziekteverzuim worden de communicatieve vaardigheden die nodig zijn om vanuit een coachende stijl van leidinggeven verzuimgedrag van medewerkers te herkennen en bespreekbaar te maken verder ontwikkeld.

De deelnemers leren o.a. bespreekbaar te maken wat de medewerker nog wel kan en betrekt de medewerker hier actief bij. De benodigde kennis en inzichten ten aanzien van wet- en regelgeving alsmede van de eigen rol en taak als leidinggevende in het verzuimbeleid wordt uitgebreid behandeld tijdens de lesbijeenkomsten.

Opzet

De module duurt 2 dagen van 7 uur. De eerste dag wordt de benodigde theorie behandeld aan de hand van stellingen en groepsopdrachten. De tweede dag staat de ontwikkeling en toepassing van de benodigde vaardigheden (en kennis) centraal aan de hand van casuïstiek en rollenspelen. De lesmaterialen voor deze opleiding worden uitgereikt op de eerste lesdag.

Na het volgen van de tweedaagse Kadermodule Ziekteverzuim:
• Kent de deelnemer op hoofdlijnen de Wet Verbetering Poortwachter met als belangrijkste uitgangspunt sturing op mogelijkheden in werk;
• Kunnen de deelnemers signalen van mogelijk verzuim tijdig herkennen en verzuimgedrag bespreekbaar maken;
• Weten de deelnemers wat de eigen rol is bij verzuim en weten zij daar adequaat invulling aan te geven;
• Weten de deelnemers wat de rol is van de bedrijfsarts bij verzuim;
• Zijn de deelnemers op de hoogte van de inhoud van het protocol ziekteverzuim van hun werkgever en kunnen de bijzondere situaties herkennen (bijvoorbeeld ziekte bij vakantie, zwangerschap, etc.);
• Kunnen de deelnemers de verschillende soorten verzuimgesprekken op de onbevooroordeelde wijze voeren (van ziektemelding tot terugkeer na verzuim) voeren (vanuit een coachende stijl van leidinggeven);
• Weten de deelnemers de do’s en don’ts bij het voeren van verzuimgesprekken (niet medicaliseren, sturen op mogelijkheden etc..);
• Weten de deelnemers welke mogelijkheden er zijn om medewerkers te helpen bij sociale en/of maatschappelijke problemen.

Vooropleiding

Van de deelnemer wordt een goede beheersing van de Nederlandse taal in spreken, lezen en schrijven gevraagd.

Aanmeldingen

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Overige

Bij aanvang van de module ontvangen de deelnemers lesmateriaal behorende bij de opleiding.
Deelnemers dei beide lesdagen aanweizg zijn geweest en actief hebben deelgenomen aan de module ontvangen een Verklaring van Deelname.

 

 

Programma

In de tweedaagse Kadermodule Ziekteverzuim komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
• Soorten verzuim;
• Oorzaken en signalen van verzuim;
• Wet- en Regelgeving;
• Begeleiding van verzuim en soorten verzuimgesprekken;
• Verzuimprotocol/reglement werkgever;
• Do’s en don’ts bij verzuim.

Voldoende ruimte
Bijna vol
Deze groep is vol

Een opleiding volgen bij SVS? Kies voor één van de drie varianten:

  • in een open groep

Bij opleidingen die we in open groepen aanbieden staat de planning vermeld op de website. Geen planning zichtbaar? Informeer dan wanneer nieuwe open groepen verwacht worden.

  • in een bedrijfsgroep

Denkt u genoeg cursisten te hebben voor een bedrijfsgroep (in-company)? Vraag dan een offerte aan. Neem contact met ons op door te bellen met 010-2931000 of stuur een e-mail naar bedrijfsgroepen@svs-opleidingen.nl Wij helpen u graag verder. 

  • of in een maatwerkoplossing

Heeft u bijzondere wensen of eisen, zoals een eigen lesboek of een aanvulling op het programma? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs voor een maatwerkoplossing via 010-2931000.