Duurzame Inzetbaarheid

SVS BV is het toonaangevende opleidingsinstituut voor schoonmaakbedrijven en facilitaire dienstverleners.
Externe ontwikkelingen, zowel marktontwikkelingen als toenemende concurrentie van andere aanbieders, stellen hoge eisen aan de flexibiliteit,
het innovatievermogen en de slagkracht van de organisatie.

Door ondersteuning van subsidie van het ESF in het kader van de regeling Duurzame Inzetbaarheid wordt het mogelijk gemaakt de medewerkers
te helpen om hun weg te vinden in de nieuwe werksituatie. Het specialistische en gestandaardiseerde werk maakt plaats voor breed projectmatig werken,
waarbij de klant en de markt een centrale plaats inneemt. Dat vraagt om de versterking van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe competenties.
Het vraagt ook om een verandering.
Ook de organisatie zal moeten vernieuwen: duidelijke kaders bieden, ontwikkeling van medewerkers faciliteren
en sterker gericht zijn op vernieuwing vraagt om een cultuur die op leren en ontwikkelen, op innovatie en resultaat is gericht.

Directie en medewerkers zijn vol vertrouwen dat de noodzakelijke ontwikkeling gerealiseerd kan worden.
Het project Samen Verder Sterk is daarbij een geweldige steun in de rug. Dit project kan dankzij de verkregen ESF-subsidie worden uitgevoerd.