Duurzame Inzetbaarheid

Externe ontwikkelingen leiden ertoe dat onze organisatie voortdurend in beweging is en dat de medewerkers van SVS worden uitgedaagd om nieuwe taken aan de bestaande toe te voegen. Door ondersteuning van subsidie van het ESF in het kader van de regeling Duurzame Inzetbaarheid wordt het mogelijk gemaakt om de medewerkers te helpen om hun weg te vinden in nieuwe werksituaties. Het vraagt om de versterking van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe competenties. Het project Samen Verder, Samen en Verder is daarbij een geweldige steun in de rug. Dit project kan dankzij de verkregen ESF-subsidie worden uitgevoerd.