NRTO

SVS is lid van de NRTODe NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Als gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media, speelt de NRTO een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO streeft naar een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC- en examenaanbod. Een streven dat SVS als dé schoonmaakbrancheopleider vanzelfsprekend onderschrijft.

Gedragscode en Algemene Voorwaarden
SVS conformeert zich aan de normen en waarden van de NRTO. Wij voldoen als lid aan de eisen van de gedragscode NRTO. Op alle overeenkomsten tussen SVS en haar afnemers met betrekking tot de educatieve dienst zijn de Algemene voorwaarden van de NRTO van toepassing. Daarnaast hanteert SVS zelf nog Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de zakelijke markt.