Corona update 20 december 2021

20-12-2021

Welke consequenties hebben de op 18 december 2021 aangekondigde aangescherpte maatregelen voor SVS?

Als houder van het NRTO-Keurmerk houdt SVS zich naast de RIVM regels ook aan het NRTO Corona Protocol voor opleiders. Wat betekent dit voor u of uw medewerkers?

Volkomen terecht is tijdens de corona pandemie het vak van schoonmaker als essentiële dienstverlening aangemerkt. Het werk dat zij verrichten is immers essentieel in het beperken van de gevolgen van deze pandemie.

De meeste opleidingen, trainingen en examens die SVS verzorgt zijn noodzakelijk voor de uitoefening van beroep of bedrijf, waardoor deze gewoon doorgang vinden. Juist dit type opleidingen, trainingen en examens vormen de uitzondering op de regel dat opleidingen tot en met 15 januari 2022 stilgelegd moeten worden.

Alle SVS opleidingen en examens op eigen SVS leslocaties (Capelle, Arnhem en Culemborg) vinden doorgang als gepland. Wij zijn voortdurend in overleg met de door SVS gehuurde locaties. Ook deze locaties mogen open blijven voor opleidingen en examens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van beroep en bedrijf. In incidentele gevallen besluiten deze locaties tóch te sluiten. SVS zoekt dan een geschikt alternatief. Dit wordt zo tijdig mogelijk aan cursisten en hun werkgevers medegedeeld.

Vanzelfsprekend zijn wij voor uw vragen telefonisch en per mail bereikbaar.

Directie SVS