Tijd voor een make-over!

08-06-2023
Na vele (gewijzigde) herdrukken en duizenden exemplaren van het lesboek ‘Schoonmaken is een Vak’ was het tijd voor een totale make-over. Afgelopen maand mochten de eerste cursisten het nieuwe lesboek in ontvangst nemen. Wat is er veranderd en hoe ondersteunt het nieuwe lesboek nog beter bij het opleiden van een schoonmaker in een kantoorachtige omgeving? Wij spraken Gert de Graaf, manager Productontwikkeling & Sales bij SVS Opleidingen.
 
 
Wauw! Wij zijn misschien een beetje bevooroordeeld, maar wat is dit exemplaar een plaatje! Wat was de aanleiding voor deze make-over?
Het lesmateriaal diende opnieuw te worden geactualiseerd op basis van de wijzigingen in de eind- en toetstermen van de RAS voor de Basisopleiding Schoonmaken. Ook zijn er nieuwe inzichten in de branche op het gebied van ergonomisch verantwoord werken. De nieuwe fotoseries in het lesboek zijn gebaseerd op deze nieuwe inzichten. Het nieuwe lesboek sluit daarmee naadloos aan op de RAS-Examens voor de Basisopleiding Schoonmaken.
 
Ook is er meer aandacht voor gastvrij gedrag in relatie met dagschoonmaak. Klanttevredenheid hangt immers nauw samen met de zichtbaarheid van de medewerker en interactie tussen medewerker en gebruikers.
 
En hoe zit het met de vormgeving?
In de vormgeving hebben we heel bewust gekozen voor groter formaat. We kunnen daardoor grotere foto’s en teksten plaatsen, waardoor het boek nóg toegankelijker is voor cursisten die wat minder taalvaardig zijn. Het is een lesboek geworden dat heel dicht naast de praktijk staat ter ondersteuning van de lessen. Leren door te doen onder begeleiding van een SVS-vakdocent staat immers centraal in de Basisopleiding Schoonmaken.
 
In het nieuwe lesboek is het hoofdstuk ergonomie uitgebreid naar Vitaal Vakmanschap. Wat houdt Vitaal Vakmanschap in?
‘Vitaal’ betekent ‘krachtig en energiek’. Vitaal Vakmanschap betekent dat je als vakman of -vrouw je werk nu én in de toekomst gezond en met plezier kunt blijven doen. Vitaal Vakmanschap is daarom voor zowel de schoonmaakmedewerker als voor de werkgever belangrijk.
 
Schoonmaken is immers fysiek belastend werk. Van schoonmaakmedewerkers wordt daarnaast een bepaalde flexibiliteit verwacht op het gebied van de inhoud van het werk, werktijden en beschikbaarheid. Dat betekent dat schoonmaakmedewerkers werk en privé goed moeten kunnen combineren.
Voor schoonmaakmedewerkers en hun werkgevers is het dus van belang dat de schoonmaakmedewerker gezond blijft, plezier heeft in het werk en een goede balans heeft tussen werk en privé. Schoonmaakmedewerkers doen belangrijk werk. Ze zorgen iedere dag voor een schone, hygiënische en prettige leef- of werkomgeving. Als zij uitvallen dan heeft dat gevolgen voor de werkomgeving en de collega’s.
Ook leidt ziekteverzuim tot extra kosten voor werkgevers en misschien heeft het ook zelfs gevolgen voor het inkomen van de schoonmaakmedewerker. Alle reden dus om samen te werken aan de gezondheid en werkplezier van uw medewerker. Daarnaast zorgen gemotiveerde en blije werknemers voor tevreden opdrachtgevers.
 
In de cao van de schoonmaakbranche hebben werkgevers- en werknemersorganisaties daarom een aantal afspraken gemaakt die schoonmaakmedewerker helpen om gezond en met plezier te blijven werken. Anders gezegd: om te zorgen dat zij duurzaam inzetbaar blijven. Zo zijn er afspraken over arbeidsomstandigheden, het opleiden van medewerkers en de werkdruk. Ook is er afgesproken dat een leidinggevende jaarlijks een goed gesprek moet voeren met de schoonmaakmedewerker over zijn of haar duurzame inzetbaarheid. De leidinggevende nodigt de schoonmaakmedewerker dan uit om te praten en mee te denken over hoe hij/zij het werk als vakman of -vrouw nu én in de toekomst gezond en met plezier kan blijven doen. De inbreng van de medewerker is hierbij belangrijk. Het gaat immers om zijn toekomst.
 
Een belangrijke ontwikkeling binnen de branche die we vanuit SVS Opleidingen van harte ondersteunen.
 
“Vitaal Vakmanschap betekent dat je als vakman of -vrouw je werk nu én in de toekomst gezond en met plezier kunt blijven doen”
 
 
Hoe zorgt het lesboek ervoor dat cursisten nog beter zijn voorbereid op de praktijk?
In de Basisopleiding Schoonmaken staat de praktijk centraal; leren door te doen. Cursisten leren het schoonmaakvak onder begeleiding van onze ervaren vakdocenten. Cursisten die al veel ervaring hebben zullen óók zaken moeten afleren of op een andere manier leren doen. Dat laatste is zeker niet gemakkelijk.
Het lesboek ondersteunt de praktijklessen met gedetailleerde foto’s van de verschillende schoonmaakmethodieken. Het lesmateriaal bevat de noodzakelijke theorie en gedetailleerde foto’s van alle werkprocessen afgestemd op de doelgroep. Dat is niet alleen handig voor de cursist en docent bij het aanleren van werkprocessen en werkvolgorde, maar ook voor de doelgroep van medewerkers die de Nederlandse taal nog niet volledig beheersen.
 
Welke uitdagingen kwamen jullie tegen bij de ontwikkeling van dit nieuwe lesboek?
Het lesmateriaal ondersteunt het leren door te doen tijdens de lesbijeenkomsten onder begeleiding van de vakdocent. Maar niet ieder onderwerp kan met de nodige diepgang in schriftelijk lesmateriaal worden ondervangen. En soms is het handig om bij ergonomie ook eens filmpjes te kunnen bekijken. We hebben dus keuzes moeten maken over wat in dit lesboek hoort en welke onderwerpen we daarnaast ook uitgebreider gaan behandelen in digitale leermiddelen zoals e-learning modules of interactieve video.
 
“Het lesmateriaal ondersteunt het leren door te doen tijdens de lesbijeenkomsten”
 
Heeft u het nieuwe lesboek al gezien?
Heeft u na het lezen van dit artikel vragen of wilt u een exemplaar van dichtbij bekijken?
Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 010 293 1000 of stuur een e-mail naar info@svs-opleidingen.nl.
 
Gert de Graaf, Manager Productontwikkeling & Sales bij SVS Opleidingen