Internationaal project "Veilig en effectief schoonmaken in pandemische situatie"

29-04-2022

Schoonmaken speelt een belangrijke rol bij het handhaven van een hygienisch schone omgeving. De verspreiding van het Sars-Cov-12 virus in de wereld heeft het belang van goed schoonmaken vergroot. Plots was er veel aandacht voor desinfectie en werden er enorme hoeveelheden desinfectiemiddelen gebruikt. Echter, desinfecteren impliceert het gebruik van biociden, wat volgens de wet alleen mag worden toegepast door getrainde professionals.

In veel situaties had goed reinigen volstaan en was het gebruik van desinfectiemiddelen onnodig. En wanneer desinfectiemiddelen onjuist worden toegepast onstaat het risico op het ontstaan van resistentie.

Om te zorgen dat de gezondheid van mensen niet geschaad wordt en dat schoonmaken het gewenste resultaat heeft, is het belangrijk mensen op te leiden en van goede informatie te voorzien. Omdat we het belangrijk vinden de informatie in het Frans, Duits en Engels beschikbaar te krijgen, werden professionele partners gezocht uit deze taalgebieden. Beschikbare resultaten van wetenschappelijk onderzoek zullen geinventariseerd en geanalyseerd worden. Projectleider is Puhastusekspert met landen als Finland, Hongarije en SVS namen Nederlanmd in de projectgroep. De openingsbijeenkomst van het Erasmus+-project " Veilig en effectief schoonmaken in pandemische situaties" vond plaats in Tallinn van 24 en 25 januari 2022.

Gedurende de projectperiode van 3 jaar voeren we de volgende activiteiten uit:

  • Het analyseren van reinigingsinstructies uit ten minste 15 landen voor reiniging onder Covid-19-omstandigheden
  • Analyseren van minimaal 30 wetenschappelijke studies over reiniging in pandemische omstandigheden, met speciale aandacht voor de negatieve aspecten van desinfectie
  • Samenvatten van instructies, onderzoek dat gemakkelijk te gebruiken is in het onderwijs, besluitvorming bij het plannen van schoonmaken en het kopen van een schoonmaakservice
  • promotievideo maken over het belang van bewust schoonmaken
  • educatieve video's maken voor het schoonmaken van vijf standaardkamers in pandemische en normale omstandigheden
  • uitvoeren van wetenschappelijk onderbouwde tests, zodat we er zeker van kunnen zijn dat de voorgestelde methoden werkzaam zijn
  • ontwikkelen van een eenvoudig te gebruiken zelf-auditformulier, op basis waarvan iedereen 10 kritieke plaatsen in de schoonmaak kan ontdekken, waarvan de hygiene belangrijk is voor het voorkomen van de verspreiding van virussen.

    Partners info: