Hoe is er eigenlijk schoongemaakt tijdens de Corona pandemie?

27-03-2023
Dit was de hamvraag tijdens het project ‘PandemicClean’- Safe and Effective Cleaning in Pandemic Situations. Een Europees (ESF) project medegefinancierd vanuit Erasmus+. 
Tijdens dit onderzoek werd in kaart gebracht welke schoonmaakinstructies in verschillende landen zijn gegeven voor het reinigen tijdens de Covid-19-pandemie.
 
 
In het voorjaar en de zomer van 2022 zijn voor dit onderzoek gegevens verzameld uit Australië, België, Canada, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Letland, Noorwegen, Roemenië, Zwitserland en ons eigen kikkerlandje. 
Namens SVS waren André de Reus, Lydia Huizinga en Frans Tijsse Klasen betrokken.
 
Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat de instructies over hoe schoongemaakt dient te worden, voornamelijk van overheidsinstanties of -organisaties en onderzoeksinstituten kwamen. De instructies waren voornamelijk gefocust op algemene richtlijnen ter voorkomen van verspreiding van het virus, maar ook waren er richtlijnen voor ruimtes waar mensen verbleven die besmet waren met corona, of een verdenking hadden van zo’n infectie en op een langdurige zorgafdelingen verbleven.
 
Per land zijn verschillen te zien in de mate van gedetailleerd van de richtlijnen. Opmerkelijk is dat zelden richtlijnen over het toepassen van schoonmaakapparatuur of 
-methoden werden gegeven. De meest gedetailleerde instructies gingen over het gebruik van geschikte desinfectiemiddelen.
 
De onderzoekers willen met de resultaten van dit onderzoek een handreiking bieden voor als we onverhoopt opnieuw in een soortgelijke pandemie terecht komen. Met de resultaten is inzicht verkregen in wat goed gaat en waar de verbeterpunten liggen voor de toekomst.
 
Benieuwd geworden naar alle details? Download het rapport hier.
 
Voor meer informatie neem contact op door een mail te sturen naar: