SVS neemt deel aan Internationaal Erasmus+ project

28-04-2022

Cleaning ergonomics - to prevent occupational diseases and accidents

Ergonomisch verantwoord werken is erg belangrijk voor de gezondheid op het werk. Schoonmaken is fysiek zwaar werk dat een werknemer moet kunnen volhouden tot aan zijn pensioen. In hun werkomgeving kunnen schoonmaakmedewerkers aan chemische, biologische, fysieke en/of mentale gevaren blootstaan. Wanneer hierdoor beroepsziekten ontstaan, zijn de gevolgen meestal jaren later pas merkbaar en kan het moeilijk zijn om verbanden te leggen tussen arbeidsomstandigheden en de effecten. 


Omdat het ontbreekt aan een goede inventarisatie van actuele informatie en materialen, is in mei 2021 een projectaanvraag ingediend bij Erasmus+. Met Puhastusekspert als lead partner is een internationaal projectteam samengesteld om ontwikkelingen in kaart te brengen en (wetenschappelijke) informatie te verzamelen. Naast een afvaardiging vanuit Finland en Hongarije, neemt ook SVS deel aan dit project. Op 24 en 25 januari 2022 vond de openingsbijeenkomst van het Erasmus+-project "Cleaning ergonomics - to prevent occupational diseases and accidents" vond plaats in Tallinn.

Het plan is om binnen het project (3 jaar) de volgende activiteiten uit te voeren:

  • het in kaart brengen van de beschikbare ergonomiematerialen op het vlak van schoonmaken;
  • het achterhalen van de 20 meest voorkomende oorzaken van beroepsziekten en ongevallen op het gebied van schoonmaak;
  • het samenstellen van internationaal studiemateriaal (educatieve films) om de 20 meest voorkomende beroepsziekten en ongevallen te helpen voorkomen, ongeacht de taalvaardigheid van de werknemer;
  • het kosteloos ter beschikking stellen van de ontwikkelde materialen;
  • het opstellen van een risicoanalyse, op basis waarvan schoonmaakbedrijven in hun eigen bedrijf een risicoanalyse kunnen uitvoeren;
  • het voorbereiden van een trainingsprogramma om de 20 meest voorkomende beroepsziekten en ongevallen te voorkomen;
  • We hopen het aantal beroepsziekten en ongevallen bij de schoonmaak met minstens 10% te verminderen. Op dit moment is er 1 vast arbeidsongeval of ziekte per 50 werknemers per jaar.

Het project heeft waarde voor een groot aantal mensen; er werken meer dan 4 miljoen schoonmaakmedewerkers in de Europese Unie.

Partners info: