Update maatregelen coronavirus

01-03-2021

Uw en ons geduld wordt wel op de proef gesteld!
Vanaf 15 december vorig jaar zijn nagenoeg alle opleidingsactiviteiten en examens gestopt. Veel lopende groepen vielen plotseling stil, soms vlak voor het examen.
Samen met de klanten die graag zo spoedig mogelijk met nieuwe groepen zouden willen starten is inmiddels een stuwmeer ontstaan van cursisten die snel opgeleid moeten worden.

Als houder van het NRTO-Keurmerk houdt SVS zich naast de RIVM regels ook aan het NRTO Corona Protocol voor opleiders. Met in achtneming van deze strenge regels is het mogelijk voorzichtig weer een start te maken met onze praktijkopleidingen en examens. Ook het RAS Examenbureau zal vanaf 15 maart weer examens gaan afnemen.

Wat betekent dit voor u?

Lopende groepen die in december on-hold zijn gezet:
Wij nemen contact op met werkgevers en cursisten om in overleg de opleiding weer op te starten. Soms gaat de opleiding verder waar u gebleven was, soms wordt er een opfrismoment gepland om uw kennis op te frissen en goed beslagen het examen in te kunnen gaan. Wij verwachten dat veel groepen in de eerste weken van maart weer van start gaan.

Opleidingen met open inschrijving die nog niet gestart zijn:
Naar verwachting zullen onze opleidingen met open inschrijving in de loop van maart weer van start kunnen gaan. Als u al aangemeld bent, wordt met u en uw werkgever contact opgenomen. Via onze website kan voor deze opleidingen nú al aangemeld worden!

Incompany bedrijfsgroepen die nog niet zijn gestart:
In overleg met onze salesafdeling is het mogelijk planningen te maken vanaf maart 2021. Wij nemen contact met u op om de planning af te stemmen.

Heeft u een opleidingsvraag die niet kan wachten?
Werkgevers die een acute behoefte hebben om medewerkers snel te kwalificeren (bijvoorbeeld voor vitale beroepen), kunnen met ons contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Vanzelfsprekend zijn wij voor uw vragen telefonisch, in de chat en per mail bereikbaar.

Directie SVS